top of page
Search

Newspaper Article: Funding Cuts for Friskoler

In response to the cuts in funding being made by the Directorate of Education and Training in 2022, the ten Principals of the different Friskoler in Trondheim have been working together to advocate for parity for their students with their peers in public schools.


They wrote an Open Letter about the situation which was publised in Adressa earlier this week.


They were also interviewed by Adressa who wanted to find out more and to share the Principals concerns with the wider community.
The interview by Adressa:


The open letter:

BY TI REKTORER VED FRISKOLER I TRONDHEIM

Tomasskolen, Nidelven skole, Steinerskolen i Trondheim. Steinerskolen på Rotvoll, Momo Waldorfskole, Birralee International School Trondheim, Trondheim idrettsungdomsskole, Trondheim International School, Trondheim Montessoriskole og Nidaros idrettsungdomsskole


I Norge går de fleste elever i den offentlige skolen og benytter seg av det godet fellesskolen er. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at 634 674 er elever i den norske grunnskolen skoleåret 2021/22. 605 637 elever går i offentlig skole, og 29 037 elever går i friskoler. Det er altså mindre enn fem prosent av elevene som går i friskoler. Årsakene til at de velger å gå på en friskole, kan være mange og sammensatte.


På samme måte som i den offentlige skolen arbeider vi i friskolene for at unge mennesker skal få en skolehverdag de opplever som motiverende, med mestringsopplevelser og mulighet til å lære på sin måte. De fleste får dette gjennom det gode fellesskolen er. Det er likevel alltid noen elever som trenger det lille unntaket. Noen ønsker en annen pedagogisk retning, noen vil lære i et miljø preget av sitt religiøse livssyn, andre ønsker å lære i et internasjonalt miljø og andre vil ha idrett som et fast innslag i sin skolehverdag.


Vi er bekymret på vegne av elevene som går i friskolene, og hvordan deres skolehverdag og skolegang vil utvikle seg framover. Årsakene til dette er i hovedsak regjeringens kutt i finansieringen av friskoler. For friskoler vil regjeringen Støre sin politikk medføre et redusert driftstilskudd på 2–6 prosent per friskole sammenlignet med året før. Dette er første gang friskoler opplever å få redusert støtte. I tillegg kommer kutt i tilskudd til husleie- og kapitalkostnader. Videre kommer en prisvekst på 5,3 prosent og en forventet lønnsøkning. Og opp i alt dette kommer galopperende strømregninger.


Det vi etterlyser, er en strategi fra regjeringens side knyttet til denne overordnede problemstillingen: Skal elever som går i friskoler straffes for sitt skolevalg? Det vi ber om, er at kuttet i statsstøtten for friskolene reverseres i revidert nasjonalbudsjett. Videre ber vi om at det tas høyde for økte utgifter, ikke minst strømregninger. Høsten 2021 ga regjeringen én halv million kroner til alle offentlige grunnskoler, men ikke til friskolene. Det vi ikke forstår, er hvorfor ikke friskolene var med på denne satsingen?


En slik handlemåte framstår som usosial og usolidarisk. Vi ber derfor regjeringen om også å inkludere friskolene i denne ordningen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Friskolene vil fortsette sitt viktige arbeid for barn og unge. Vi ber regjeringen Støre komme på banen i denne saken, og vi venter på svar.
283 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page